Yetenek ve Branş Dersleri

Drama

Drama eğitimi çocukların dilsel, sosyal ve akademik gelişimlerini destekler. Çocukların sanat hakkında genel kültür bilgisine sahip olmalarına, özgüven kazanma, gözlem yapma ve rol yapma yeteneklerini geliştirmelerine,  kendilerini mimik, jest ve sesle ifade etmeyi öğrenmelerine yardımcı olur.

 

Satranç

Satranç, çocuklara dikkatle gözlemleme ve yoğunlaşmayı öğretir. Beynin hafıza merkezine en çok etki eden alıştırmalardan biri ve mükemmel bir çoklu zekâ oyunudur. Satrançtaki rekabet ilgiyi artırır, zihinsel dikkati yükseltir ve yüksek seviyelerdeki başarıyı ortaya çıkarır. Çocukların gözünde canlandırma, odaklanma, ileriyi düşünme, seçcenekleri değerlendirme, analiz, kuramsal düşünme ve planlama yapma yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Görsel Sanatlar

Görsel sanatlar etkinlikleri çocuğun ruhsal ve bedensel gelişimini destekleyen önemli araçlardan bir tanesidir. Çocuklar el sanatları çalışmaları ile iç ve dış dünyaları arasında kurdukları bağları, çeşitli resim çalışmaları ve el işleri ile ifade ederler. Konuyla ilgili taslak ve eskizini çizer, devamında temayı 2 yada 3 boyutlu görsel sanat çalışmasına dönüştürür. Süreç bununla da bitmez, Ortaya çıkarılan ürünler üzerine paylaşımlar, eleştiriler ve farklı değerlendirme etkinlikleri yapılır. Çalıştığı masayı düzenler son olarak farklı temaya uygun sergileme ve kurgulama kullanarak çalışmalar sergilenir. Okulumuzun görsel sanatlar derslerinde yapılan resim, seramik, hamur, kolaj, boyama, tahta boyama, oyun hamuru, parmak boyama ve baskı gibi çeşitli etkinlikler, çocukların el becerilerini,  hayal güçlerini, yaratıcılıklarını ve sanatsal yönlerini geliştirir.

Jimnastik

Öğrencilere yaşamları boyunca spor yapma bilinci kazandırmak ve doğal yeteneklerine göre ileride daha üst seviyede yapabileceği spor dalını tespit ederek yönlendirmeyi hedefler. Programındaki eğitim programları, yaş dönemlerine göre çocukların duygusal, bilişsel ve fiziksel özellikleri dikkate alınarak hazırlanır ve öğrencilere çeşitli oyun formatları içeriğinde sunulur.

Orff/Ritim

Okul öncesi dönemde müzik-orff çalışmaları çocukların zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişimine yardımcı olur. Orff eğitimi çeşitli ritm aletleri, davullar, marakaslar ve ses boruları ile ritm kulaklarını geliştirir ve ses estetiği kazanmalarına yardımcı olur. Grup içinde yapılan çalışmalar; yardımlaşmalarına, paylaşmalarına, güven duygularının gelişmesine, konuşma ve hareket becerisi kazanmalarına ve sözcük hazinelerinin geliştirilmesine katkıda bulunur.

 

Yüzme

Yüzme, vücudumuzda bulunan bütün kas gruplarını çalıştıran ve vücut koordinasyonunu sağlayan, temel sporlardan biridir. Derslerimiz öncelikle öğrencilerimizi suya alıştırma ve yüzmeyi sevdirme evresi ile başlar. Daha sonra ayak çırpma, doğru vücut pozisyonu, serbest ve sırt üstü yüzme, doğru tekniği geliştirme çalışmaları ile devam eder. Yüzme etkinliğimiz, yaz okulu programında uygulanmaktadır.

 

Fen – Doğa Çalışmaları

Fen ve matematik çalışmaları, özellikle okul öncesi dönemde çevrelerinde olup biten her şeye güçlü bir ilgisi olan çocukların, fen deneyleri ile henüz keşfedemedikleri bilimsel olaylara karsı daha duyarlı hale gelmelerini sağlar. Çocuklar fen, doğa ve matematik çalışmaları ile araştırma, gözlemleme, inceleme, fikirlerini uygulayıp test edebilme, deney yaparak öğrenme, neden-sonuç ilişkisi yaratabilme ve sorgulama gibi bilimsel yöntemleri öğrenirler. Bu çalışmalar çocukların çevrelerini tanımalarına, el becerilerini geliştirmelerine, açık fikirli ve meraklı bireyler olmalarına yardımcı olur.

 

Akıl Oyunları

Akıl oyunları, sistemli problem çözme becerisi ile birlikte öğrencilerin ömür boyu kullanacakları en önemli zihinsel becerileri desteklemektedir. Problemi sadece sayılar ve şekillerle değil gerçek hayat materyalleri ile kurgulayarak öğrencilerin problemleri gerçek dünya sorunlarıyla öznelleştirmeleri sağlanmaktadır. Deneme-yanılma, tüme varma, tümden gelme, varsayım kullanma, problemi dönüştürme, problemi parçalama gibi çözme yöntemlerinden en uygun olan biri veya bazıları seçilir. Günümüzde her birey bir takımın parçası olarak hayatını sürdürmek zorundadır. Bu yüzden eğitim sürecinde takım üyesi olmanın gerekleri öğretilmektedir.  Zeka oyunları güçlü bir iletişim aracıdır. Zeka oyunlarındaki başarı veya başarısızlığın çok veya az zeki olmanın bir göstergesi olmadığı vurgulanır.

 

Değerler Eğitimi

Okulumuzda 5 ve 6 yaş öğrencilerimize seçmeli ders olarak “Değerler Eğitimi” dersi verilmektedir. Değerler eğitimi dersinin içeriğinde Siyer (Peygamber efendimizin hayatı), Adab-ı muaşeret kuralları ve Kuran-ı Kerim eğitimi olmaktadır. her ayın başında değerler eğitimi programı velilerimize gönderilerek isteğe bağlı olarak uygulanacaktır.