Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Günümüz modern eğitim anlayışı yapılandırmacılık yaklaşımı uyarınca ve okulumuzda uygulayacak olduğumuz PYP-MYP eğitim öğretim sistemi modelimizle öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarındaki gelişim görevlerini sağlıklı bir şekilde tamamlamaları Özel Başpınar Anaokulu Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi olarak öncelikli amacımızdır. Öğrencilerimizin kendilerini huzur ve güven ortamı içinde değerli olduklarını hissedecekleri, koşulsuz kabul ve saygı ilkeleri sayesinde düşüncelerini rahatça ifade edecekleri bir oluşum olan Psikolojik Danışma ve Rehberlik servisimizle öğrencilerimizin ve velilerimizin yanındayız.

ÖZEL BAŞPINAR ANAOKULU Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi olarak; Okul öncesi Eğitim, İlkokul, Ortaokul, düzeyinde “problem odaklı rehberlik anlayışı” yerine, “gelişimsel ve önleyici rehberlik modelini” esas almaktayız. Önleyici rehberlik hizmeti ile çocuklarımız herhangi bir problemle karşılaşmadan, oluşabilecek herhangi bir sorun öngörülüp, soruna uygun çözümler önerilmektedir. Çocuklarımızın; zihinsel, duygusal, sosyal, psikolojik ve fiziksel olarak tüm yönleri ile potansiyellerine en uygun gelişimi gösterebilmesini amaçlamaktayız. Bu anlamda sorun yaşayan veya yaşamayan bütün öğrencilerin rehberlik hizmetlerinden çok daha etkin bir biçimde yararlanabilmesini sağlarız. Öğrencisini tanıyan, ihtiyaçlarını öngören, dinleyen, anlayan, ona yakın, değer veren, destekleyen, güvenilir ve sosyal çevresini her yönüyle sağlıklı gelişimi için öğrencisi adına uygun hale getiren rehberlik; Özel Başpınar Anaokulu PDR Birimi için görev tanımıdır.

Psikolojik danışma ve rehberlik; bireyin yetenekleri, becerileri, ilgileri, tavırları, güdüleri konusunda kendini daha iyi anlamasını, bireyin kişisel ve duygusal problemleri konusunda kendi kendine kararlar alabilmesini ve problemlerini çözebilir hale gelmesini amaçlar.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi, okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak karşılaştıkları güçlükleri, sorun haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Rehberlik Servisimiz öğrencilerimizin kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmaktadır

 

Özel Başpınar Anaokulu olarak çalışma felsefemiz;

– MUTLU ve KEYİFLİ olduğu  ,GÜVEN içinde olduğu, İYİ DONANIMLI bir okul olmak.

– Akademik anlamda kapasiteleri ile doğru orantıda MAKSİMUM BAŞARIYI elde edecekleri SAĞLAM TEMELLER oluşturmak.

– Konuşma ağırlıklı ingilizce eğitim ile yabancı dile ilgi duyan öğrenciler yetiştirmek.

– İlgi ve yeteneklerine göre en az bir SPOR ve SANAT aktivitesi olan sosyal yönü geliştirilmiş, ÖZGÜVEN sahibi GÜÇLÜ KARAKTERLİ, GÜZEL AHLAKLI öğrenciler yetiştirmek.

Bu dört ana felsefe  temelinin üzerine kurduğumuz Rehberlik Servisimizin amaçları;

 •  Soru soran, sorgulayan,
 •  Yaratıcı,
 •  Kendini değerli ve güçlü gören,
 •  Yeni girişimlere açık,
 •  Hata yapmaktan çekinmeyen ve hatalarından ders çıkaran,
 •  Analitik düşünebilen,
 •  Kendine güvenen,
 •  Sorumluluklarının  farkında olan,
 •  Kendisi ve çevresi ile barışık,
 •  Gelişime teknolojiye açık,
 •  Zamanı en iyi şekilde kullanabilen,
 •  Yeteneklerinin ve ilgilerinin farkında olan,
 •  Mutlu sevgi dolu,
 •  Kendini ifade etme becerisi olan, iletişim kurabilen  bireyler yetiştirmektir.

Özel Başpınar Anaokulu Rehberlik Servisinde yapılan çalışmalar;

Oryantasyon çalışmaları
Öğrenci Görüşmeleri
Veli Görüşmeleri
Öğretmen Görüşmeleri
Sınıf içi rehberlik uygulamaları (Değerlendirme Ölçekleri)
Bireysel ve grup çalışmaları

Denver 2 Gelişimsel Tarama Testi

Metropolitan (Okul Olgunluğu Testi)