Yabancı Dil Programı

Yabancı dil eğitimimiz Yabancı Dil öğretmenleriyle desteklenmiş olup, öncelikli hedefimiz öğrencilerimizin kendini rahat hissettiği bir sınıf ortamında kendisini ifade edebilme becerisini geliştirmesidir. Bunun için öğrencilerimizin her türlü bireysel öğrenme profilleri göz önünde bulundurulmaktadır. Bireysel ayrılıklar öğrencinin öğrenme hızını, düzeyini öğrenmeye ilişkin ilgi ve dikkatini, öğrenmenin kalıcılığını etkiler. Her öğrenci özeldir ve her öğrencinin bireysel öğrenme şekli farklıdır. Bu yüzden farklı yaklaşımlardan faydalanmak bizim ana hedefimizi oluşturmaktadır. Öğrencilerin kendi öğrenme sorumluluklarını almaları kendilerini geliştirebilmek ve kalıcı öğrenmeyi sağlamak adına önemlidir. Bu sebeple öğrencilerimizi özellikle dil kavramlarını öğrenmeleri ve kullanmaları açısından farklı etkinlik ve projelerde görevlendirmek hedeflerimiz arasındadır.

İngilizce

Öğrencilerimizi kendi dil gelişimlerini görebilmeleri ve daha çok motive olmaları amacıyla CAMBRIDGE ve OXFORD yayınlarını kullanmaktayız. İngilizce etkinliklerimiz görsel ve işitsel materyaller eşliğinde eğlenceli oyunlarla ve konuşma (speaking) ağırlıklı yapılmaktadır.

Okulumuzda İngilizce programımız, uluslararası dil portfolyosuna (CEF) uygun olarak hazırlanır. CEF (Common European  Framework) belgesi yabancı dillerde eğitimin çerçevesini belirler. Bu belgede her seviye için farklı beceri ve kazanım hedefleri belirtilir. Aldıkları eğitim sürecinin sonunda öğrencilerin dil kullanım seviyeleri somut olarak ifade edilir.

 

Hedefler:

İngilizce öğretim programının temel amacı dili öğrenenlerin İngilizce öğrenmeye olan ilgilerini artırmak ve bu dili gerçek  yaşamda kullanabilmelerini sağlamaktır. Öğrencilerin her türlü ortamda iletişim kurabilmek için ihtiyacı olan güven duygusu ile beraber gereken beceriyi kazanabilmesi de diğer bir hedefimizdir. Görsel-işitsel araçlar kullanılması, derslerin dinleme ve konuşma odaklı olması ve öğrencilere dil hakkında bilgi yüklenmesinden ziyade, dili iletişim odaklı etkinlikler yoluyla kullanarak öğrenmelerinin sağlanması hedeflenmiştir. Aşama aşama yapılan alıştırmalar yoluyla öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma yetilerini kullanabilme becerisi kazandırılır. Öğrencinin aktif olduğu derslerde, öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmek amacı ile yapısal ve sistemli bir yaklaşım kullanılır. Böylelikle öğrenciler her derste bireysel olarak dersin kazanımlarını elde ederler.                                                                                  

 

 Yöntem ve Teknikler:

Konu ilgili temel sözcükleri iletişimde oldukları kişilerin anlayabileceği şekilde seslendirerek kullanabilmesi de hedeflenen davranışlardandır.  İngilizce eğitiminde CLIL (Content and Language Integrated Learning) (İçerik Tabanlı Dil Eğitimi), Topic Based (Tema Bazlı) programları baz alınmıştır.Dil edinimi sağlayabilmek için seçilen ana kaynak kitabımızda konular açık ve net bir şekilde sunulmuştur. Her  ünitede konu  ile ilgili CLIL, kelime, dinleme ve konuşma pratikleri bulunmaktadır. PYP Tema Bazlı Dil Öğrenme Programı kapsamında tam öğrenmeyi gerçekleştirmek için temalarımızla bağlantılı dramalar, şarkı öğretimleri, bilgi yarışmaları, el işi çalışmaları hayata geçirilmektedir. Ders araç-gereçleri olarak bu yaş grubu dili öğrenenlerin ve kullananların ilgisini çekebilecek olan çizgi film, poster, resim, masal, öykü, harita, resimli sözlük, kartpostal, şarkı,  menü ve tekerleme gibi metinler kullanılması planlanmıştır. Öğrencilerimizin sorun çözebilme, kapasitelerini fark edebilme, özgüvenlerini geliştirme analitik düşünme, farklı kültürlere ve insanlara saygı duyma ve üretici düşünceyi destekleme aktiviteleri ana derslerimizde yapılmaktadır. Dili oyunlar, gerçek yaşamla ilgili faaliyetler, çizme-boyama, rol yapma, dinleme-konuşma, anlatma gibi tekniklerle severek öğrenmesi hedeflenmiştir. Yazma etkinlikleri ders dışı etkinliklerde (ev ödevi, proje çalışmaları gibi) kullanılmaktadır. Ayrıca yıl içinde planlanmış aktiviteler, geziler ve gösteriler öğrencilerimizin öğrendiklerini keyifli bir şekilde kullanmalarına olanak sağlamaktadır.

 

Yayın ve Materyaller:

İngilizce becerilerini geliştirmek için derslerimizde teknolojik materyaller etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Hedef dilde her öğrencinin kendi okuma düzeyinde ilerlemesi beklenmektedir. Bu amaçla tüm dünyada İngilizce öğretiminde kullanılan OXFORD ~ CAMBRIDGE ~ EXPRESS  PUBLISHING yayınları  main course ~ activity book  kullanılmaktadır.