Anaokulunda Yaşam

Takvim Zamanı: Zaman kavramları uygulamaları için kullanılmaktadır, öğrencilerimizin haftanın günlerini daha kolay öğrenebilmeleri için her gün farklı bir renkle sembolize edilmektedir.

Duygu Panosu: Duygularının farkındalığını sağlamasına ve ifade etmesine destek olur.

100 Gün Etkinliği: Çocuklara okula başladıkları günden itibaren 100 gün boyunca okula gelme hedefi konur. 100 sayısı çocukların gözünde çok önemlidir ve çok büyük olarak algılarlar. Sayıları tanıma, ritmik sayma, örüntü kurabilme ve örüntüyü takip edebilme gibi kazanımların elde edilmesine de destek sağlar. Çocukların okula geldikleri günden itibaren sayılarla “kaçıncı gün” olduğunun takip edilmesiyle gerçekleşir. 100. günün sonunda “100. GÜN” partisi yapılarak o gün, kostümler ve çeşitli eğlencelerle kutlanmaktadır. 100 gün Panoları eğitimsel amaçlı kullanılma üzere 6 yaşlarda “100 Günde 100 Eğlenceli Bilgi” 5 yaşlarda “100 Günde 100 Bilmece” konsepti şeklinde hazırlanmıştır.

Yoklama: Öğrencilerimizin sorumluluk alabilmeleri ve gün takiplerini gerçekleştirebilmeleri için her sınıfın kapısına görsel yoklamalar hazırlanır. Sabah öğrenci okula geldiğinde yoklamasını yaparak sınıfa geçiş yapmaktadır.

1 SORU 1000 Yanıt: Öğrencilerimizin farklı düşünme becerilerini geliştirebilmek adına, tek doğruyu aramak yerine bazı soruların birçok cevabı olabileceği mesajını vermekteyiz. Her ay sorulan düşündürücü açık uçlu sorular ile farklı bakış açıları sağlayabilmeyi hedeflemekteyiz.

Okuma Yazmaya Hazırlık: 5 yaş gruplarından başlayarak 6 yaş sınıflarında yoğun olarak öğrencilerimize okuma-yazmaya hazırlık eğitimi verilmektedir. Bu eğitim sırasında yapılacak çalışmalar oyunlar, dramalar, şarkılar, bilmeceler ile birlikte yürütülmekte; böylece öğrencilerin,  ilk okuma-yazma çalışmalarına yönelik olumlu tutum geliştirmeleri sağlanır.

Yazmaya başlamadan önce öğrencilerin çeşitli oyunlarla küçük kas becerileri geliştirilmekte ve kas esnekliği sağlanmaktadır.

İlk okuma-yazma deneyimlerine başlayan öğrencilerin, kalemi ellerine ilk aldıklarında eğik ve dairesel çizgiler çizdikleri gözlenmektedir. Bu nedenle ilk deneyim olarak çizgi çalışmaları yapılır.

Kavram Etkinlikleri: Ay boyunca öğreneceğimiz kavramlar ile ilgili olarak öğrencilerimizin aktif olarak sürece katılabilecekleri etkinlikler düzenlenir. Yapılan etkinliklerin ardından kitap çalışması uygulamaları gerçekleştirilir.

Sorumluluk Günleri: Bu etkinlik günlerinin amacı; öğrencilerimize sorumluluk, paylaşma, bir işi takip edebilme ve kendine ait eşyayı, nesneyi koruyabilme becerisinin gelişimine yardımcı olmaktır. Bu etkinlikleri gerçekleştirebilmek için öğrencilerimize yardımcı olmanızı bekleriz. Sorumluluk günlerini her ay gönderdiğimiz eğitim programımızdan takip edebilirsiniz.

Pazartesi               : Kitap Günü

Salı                        : Fen ve Doğa Etkinlikleri Günü

Çarşamba              : Zeka ve Strateji Oyunları Günü

Perşembe              : Proje Günü

Cuma                     : Oyuncak Günü

 

Günlük Yaşam Becerileri: Öğrencilerimizin ilkokula başlamadan önce tüm öz bakım becerilerinde yeterlilik sağlaması önemli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu nedenle günlük yaşam içerisinde edinmesi gereken becerilere yönelik etkinlikler eğitim programımızın içinde yer almaktadır.

Aile Katılımı Etkinlikleri: Öğrencilerimizin anne-babaları ile paylaşımda bulunmaları, ailelerin okulda yapılan etkinliklere aktif olarak katılımları amaçlanır. Aile katılım etkinliklerinde anne ve/veya baba sınıfa gelerek öğrenci ile planladığı bir etkinliği yapacaktır. Aile Katılımı Etkinliklerini her ay gönderdiğimiz eğitim programımızdan takip edebilirsiniz.

Sosyal Sorumluk Projeleri: Çevreye duyarlı ve sosyal farkındalığı yüksek nesiller yetiştirebilmek için yıl boyunca  bazen öğrencilerimiz   bazen de velilerimizin katılımıyla sosyal sorumluluk projeleri yürütmeyi hedeflemekteyiz.

Ayın Ünlüsü  – Ayın Ülkesi: Proje etkinliklerimiz kapsamında öğrencilerimizin genel kültür bilgilerini arttırmak amacıyla  her ay seçilen bir ülke ve ünlü bir kişiyi daha yakından tanıyoruz (6 Yaş gruplarında)

Geziler: Eğitimin sadece okul sınırları içinde yapılmadığı bilinciyle eğitim yılı içerisinde eğitim programı dâhilinde birçok sosyal ve kültürel gezilere gidilir. Gezi izin dilekçeleri okulların açıldığı ilk hafta velilerimize toplu olarak gönderilir.

Partiler: Her ayın son haftası konularımızla bağlantılı eğlenceli oyunlar eşliğinde okullarımızda partiler düzenlenir. Partileri ile ilgili duyuruları eğitim programlarımızdan takip edebilirsiniz.

Doğum Günleri

Kurumumuzda öğrencilerimizin doğum günleri kendi sınıflarında  ikindi kahvaltısı saatinde (15.00) öğretmenleri, sınıf arkadaşları ve anne-baba  ile birlikte kutlanır. Okul işleyişimizin aksamaması için doğum günü kutlaması 45 dakikayı aşmaz. Doğum günü kutlamalarımızda doğum günü pastası veli tarafından temin edilir.